Tulip Laser Beauty : een persoonlijke belevenis in schoonheid en welzijn.
Tulip laser Beauty
Bel: 033-7370216 Mail: Info@tuliplaser.nl

Privacyverklaring Tulip Laser Beauty center

Tulip Laser Beauty center kan persoons- en medische gegevens van u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de producten en/ of diensten van Tulip Laser Beauty center en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contractformulier aan Tulip Laser Beauty center heeft verstrekt.

 

Tulip Laser Beauty center kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam
–  Adres, huisnummer, postcode, en woonplaats
– Telefoonnummer en emailadres
– Geboortedatum
– BSN
– Verzekerde nummer (relatienummer zorgverzekering)
– Verwijzer en eventuele AGB-code
– Uitsluitend medische informatie relevant door de behandeling
– Eventuele foto’s
– Documenten zoals verwijzingen, hulpmiddelenaanvraag en of machtiging.

Waarom verwerken wij deze gegevens:
Omdat u cliënt bent bij Tulip laser Beauty Center beheren wij u persoons- en of medische gegevens. Tulip laser beauty center kan uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening. Daarnaast verwerkt Tulip laser Beauty center uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstreken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het mogelijk dat wij onze werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

Gegevensverstrekking aan derden:
Tulip laser beauty center verstrekt uw persoons- en medische gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg en/of (medische) hulpmiddelen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoelang bewaard Tulip laser beauty center uw gegevens:
Tulip laser beauty center bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw persoonsgegevens en medische dossier 15 jaar te bewaren.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Te allen tijde bieden wij u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, eventueel mee te nemen of te laten verwijderen. Wetgeving verplicht ons dat u wel een legitimatie toont. Daarom is het handig als u ons tevoren een berichtje stuurt en wij daarna contact met u opnemen om een afspraak te maken. Dan ruimen we er tijd voor in. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar info@tuliplaser.nl.

U kunt ook bezwaar bij ons maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens en u heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit persoonsgegevens.

Beveiligen:
Tulip laser beauty center neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang ongewenste openmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tulip Laser Beauty center maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Tulip laser beauty center verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met onze kliniek.

Tulip laser beauty center is als volgt te bereiken:
Postadres:
Tulip Laser Beauty Center
Ruimtevaart 50-56,
3824 MX
Amersfoort

Inschrijvingsnummer handelsregister KVKnr. 69207550

Telefoonnumer: 033 737 02 16
Email adres: info@tuliplaser.nl

Tulip Laser Beauty: een persoonlijke belevenis in schoonheid en welzijn.

Newsletter

Subscribe to our Newsletter right now to be updated. We promice not to spam!

WIJ WERKEN UITSLUITEND MET